Pilsēta vai novads Pagasts vai pilsēta novadā Objekts Gāzesvadu shēma Statuss Piezīmes
Ozolnieku novadsOzolnieku pagastsD/s "Aizupe"-Būvniecība pabeigtaObjekts ir izbūvēts. Aicinām mikrorajona iedzīvotājus izmantot dabasgāzes pieslēguma iespējas

Kontaktpersonas

Inta Deņisovatel. 67 369 961 mob.tel. 26 140 252