Jaunumi
Akcionāru sapulce (2017-10-13)
Paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā
Kredītlīnija (2017-09-27)
Latvijas Gāze ir noslēgusi līgumu ar "OP Corporate Bank plc" par 35 miljonu eiro kredītlīnijas atvēršanu uz 18 mēnešiem
Akcionāru sapulce (2017-09-01)
Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
Akcionāru sapulce (2017-08-16)
Akcionāru sapulces videoieraksts
Padome (2017-08-15)
Informācija par padomes vadību
Akcionāru sapulce (2017-08-15)
Akcionāri pieņem reorganizācijas lēmumu
Vebinārs (2017-08-15)
AS "Latvijas Gāze" virtuālās videokonferences ieraksts un prezentācija
Vebinārs (2017-08-14)
Šodien notiks virtuālā konference par uzņēmuma reorganizāciju un citām aktualitātēm
Akcionāru līgums (2017-08-14)
Latvijas Gāze un tās vadošie akcionāri noslēdz akcionāru līgumu
Finanšu pārskats (2017-08-14)
Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2017. gada pirmo pusgadu
Finanšu kalendārs (2017-08-08)
Aktuālais finanšu kalendārs (mainīts 2017. gada sešu mēnešu pārskata publicēšanas datums).
Akcionāru sapulce (2017-08-01)
Papildināti akcionāru sapulces lēmumu projekti
Akcionāru sapulce (2017-07-13)
Latvijas Gāzes valde sasauc un paziņo, ka ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2017.gada 15.augustā Latvijas Gāzes telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 11:00. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 10.30.
Akcionāru sapulce (2017-06-16)
Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2017. gada 16. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
Padome (2017-06-07)
Augustā tiks pārvēlēta padome
Finanšu pārskats (2017-05-30)
Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2017. gada pirmo ceturksni
Akcionāru sapulce (2017-05-16)
Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017. gada 16. jūnijā Rīgā, Vagonu ielā 20, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00.
Finanšu pārskats (2017-04-25)
Revidētais 2016. gada pārskats un Korporatīvās pārvaldības ziņojums
Nacionālās dŗošības likuma prasības akcionāriem (2017-04-25)
Paziņojums par atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem
Akcionāru sapulce (2017-04-03)
AS "Latvijas Gāze" 2017. gada 31. marta Ārkārtas akcionāru sapulce - valdes priekšsēdētāja Aigara Kalvīša prezentācija par uzņēmuma reorganizāciju un balsojumi
Informācija PGP saņēmējiem (2017-04-03)
Norēķinu kārtība par dabasgāzi pēdējās garantētās piegādes (PGP) pakalpojuma saņēmējiem
Tarifu prognoze 2017.gada aprīlī (2017-04-03)
2017.gada aprīlī rūpnieciskajiem lietotājiem tiks piemēroti dabasgāzes tirdzniecības cenai 17,55 EUR/MWh jeb 184.97 EUR/tūkst.m3 atbilstošie ar SPRK Padomes lēmumu Nr. 247 apstiprinātie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kuriem pieskaitīts akcīzes nodoklis un PVN 21%.
Akcionāru sapulce (2017-03-31)
Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2017. gada 31. marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Akcionāra maiņa (2017-03-24)
Akcionārs Marguerite Gas I S.à r.l. nodod savas akcijas Marguerite Gas II S.à r.l.
Likuma grozījumi (2017-03-23)
Saeima iekļauj sadales operatoru nacionālai drošībai nozīmīgu komersantu sarakstā
Akcionāru sapulce (2017-03-16)
Papildināta ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība, lēmumu projekti un informācija par akcionāra iesniegtiem lēmumu projektiem
Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība dabasgāzes saistītajiem lietotājiem (2017-03-14)
Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība dabasgāzes saistītajiem lietotājiem apstiprināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecība un lietošanas noteikumi” 82.2. punktu.
Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība dabasgāzes lietotājiem, kuri nav saistītie lietotāji (2017-03-14)
Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība dabasgāzes lietotājiem, kuri nav saistītie lietotāji apstiprināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 82.2. punktu.
Akcionāru sapulce (2017-03-13)
Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti un saņemtais priekšlikums
Norēķinu kārtība par dabasgāzi saistītajiem lietotājiem (2017-03-03)
Norēķinu kārtība apstiprināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 158.2. punktu
Finanšu pārskats (2017-02-28)
AS "Latvijas Gāze” 2016. gada nerevidētie pārskati: veiksmīgi uzsākta dabasgāzes tirdzniecību kaimiņvalstīs
Tarifu prognozes martā. (2017-02-28)
Martā rūpnieciskajiem patērētājiem tarifi paliks iepriekšēja mēneša līmeni.
Akcionāru sapulce (2017-02-28)
Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2017. gada 31. martā Rīgā, Vagonu ielā 20, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00.
Dabasgāzes Sadales Sistēmas Operators aicina. (2017-02-13)
Dabasgāzes Sadales Sistēmas Operators (Sadales Operators) aicina uzņēmumus, kuri plāno nodarboties ar dabas gāzes tirdzniecību iepazīties ar Ministru kabineta Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumiem (Noteikumi), kuri stāsies spēkā 2017.gada 3.aprīlī.
Latvijas Gāze atgādina (2017-01-13)
AS “Latvijas Gāze” atgādina, ka gāzes iekārtu lietotājiem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi - atbildība likuma priekšā.
Conexus Baltic Grid (2016-12-22)
Nodibināta AS Conexus Baltic Grid. 2016. gada 22.decembra dibināšanas sapulces lēmumi.
Akcionāru sapulce (2016-12-21)
Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2016. gada 21. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Darba laiks (2016-12-16)
Informācija par klientu apkalpošanas centru un kontaktu centra darba laiku Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.
Sabiedriskā apspriešana (2016-12-16)
Baltijas gāzes PSO sabiedriskā apspriešana par jaudas netiešās piešķiršanas modeli ir noslēgusies
Tiesas lēmums (2016-12-09)
Augstākā tiesa noraida regulatora sūdzību; dabasgāzes tirgus paliek slēgts līdz 2017. gada 3. aprīlim
Jauna licence (2016-12-08)
8. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija AS “Latvijas Gāze” izsniedza jaunu licenci dabasgāzes sadalei
Conexus Baltic Grid (2016-12-07)
Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2016. gada 22.decembra dibināšanas sapulces lēmumu projekti
Līgums (2016-12-07)
Parakstot līgumu par 35 miljonu eiro aizdevuma sniegšanu, “OP Corporate Bank plc” Latvijas filiāle uzsāk sadarbību kreditēšanā ar AS “Latvijas Gāze”
Tarifu prognoze (2016-12-06)
Decembrī rūpnieciskajiem patērētājiem tarifi palielināsies, tomēr vēl joprojām būs zemāki nekā gadu iepriekš
Finanšu kalendārs (2016-12-05)
Finanšu pārskatu publicēšanas datumi
Sabiedriskā apspriešana (2016-11-30)
Noslēgusies AS „Latvijas Gāze” rīkotā pārvades sistēmas un dabasgāzes krātuves lietošanas noteikumu sabiedriskā apspriešana
Finanšu pārskati (2016-11-25)
Nerevidēti 2016. gada 9 mēnešu pārskati
Conexus Baltic Grid dibināšana (2016-11-16)
Informējam, ka AS "Latvijas Gāze" valde sasauc AS "Conexus Baltic Grid" dibināšanas sapulci, kas norisināsies 2016. gada 22. decembrī plkst. 10.00 AS "Latvijas Gāze" telpās Rīgā, Vagonu ielā 20.
Akcionāru sapulce (2016-11-16)
Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2016. gada 21. decembrī Rīgā, Vagonu ielā 20, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00.
Aizņēmums (2016-11-09)
Kapitālieguldījumu refinansēšanai tiks piesaistīts 35 miljonu eiro aizdevums
Publiskā konsultācija (2016-11-08)
Gatavojoties Latvijas dabasgāzes tirgus atvēršanai, AS „Latvijas Gāze” ir izstrādājusi jaunus dabasgāzes pārvades sistēmas un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu projektus (turpmāk – Noteikumu projekti), kuri nosaka jaundibināmā vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS „Conexus Baltic Grid” infrastruktūras lietošanas kārtību no 2017. gada 3. aprīļa.
Tarifu prognoze (2016-11-04)
Novembrī rūpnieciskajiem patērētājiem tarifi paliks oktobra tarifu līmenī, tomēr tarifi vēl joprojām būs par aptuveni 20% zemāki nekā gadu iepriekš.
Conexus Baltic Grid (2016-10-25)
Uzmanību akcionāriem, kas izteica vēlmi kļūt par Conexus Baltic Grid akcionāriem
Publiskā konsultācija (2016-10-21)
Baltijas gāzes pārvades sistēmas operatori izsludina sabiedrisko apspriešanu par netiešo jaudas sadales modeli starpsavienojumu punktos.
Tirgus liberalizācija (2016-10-21)
Apgabaltiesa atzīst, ka Latvijas Gāzei ir ekskluzīvas tiesības Latvijas tirgū līdz 2017. gada aprīlim
Conexus Baltic Grid (2016-10-14)
Apstiprināts sākotnējais Conexus Baltic Grid akcionāru saraksts
Conexus Baltic Grid (2016-10-14)
Vēršam akcionāru uzmanību, ka, iegādājoties Latvijas Gāzes akcijas biržā vai privātā procesā, ar šīm akcijām vienlaikus netiek iegūta līdzdalība uz Latvijas Gāzes reorganizācijas rezultātā jaundibināmo akciju sabiedrību "Conexus Baltic Grid", par kuras dibināšanu akcionāri nobalsoja ārkārtas akcionāru sapulcē 2. septembrī.
 
 
Skype zvans
 
Facebook Draugiem
Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzini vairāk